Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

11.491 kết quả chứa từ khóa: 32/2018/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Luật Chăn nuôi 2018

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 19/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
02

Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 08/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2018
03

Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
04

Thông tư 32/2018/TT-BTNMT thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2019
05

Thông tư 32/2018/TT-BLĐTBXH hỗ trợ đào tạo nghề trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2019
06

Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT phương pháp định giá rừng; khung giá rừng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2018
07

Thông tư 32/2018/TT-NHNN chuyển đổi ngoại tệ cho dự án được Chính phủ cam kết

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
08

Thông tư 32/2018/TT-BCT về mẫu số hiệu, biển hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường...

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
09

Thông tư 32/2018/TT-BYT về việc đăng ký lưu hành thuốc nguyên liệu làm thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2019
10

Thông tư 32/2018/TT-BVHTTDL về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn với môn Bóng rổ

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 05/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
11

Thông tư 32/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 74/2017/NĐ-CP về chính sách đặc thù với khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Chính sách Tải về
Ban hành: 30/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
12

Thông tư 32/2018/TT-BGTVT ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 15/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2018
13

Quyết định 32/2018/QĐ-TTg chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 03/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2018
14

Quyết định 32/QĐ-TTg 2020 quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 07/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
15

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND Quy định quản lý công trình có tiềm năng du lịch tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 13/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
16

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND Đà Nẵng Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2018
17

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND Hải Phòng ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 20/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2018
18

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND HCM sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 04/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2018
19

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND Hà Giang Quy chế phối hợp và trách nhiệm quản lý hoạt động khoáng sản

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
20

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND An Giang ban hành QCPH đăng ký biện pháp bảo đảm quyền sử dụng đất, tài sản

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 28/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2018
Vui lòng đợi