Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1 kết quả chứa từ khóa: 32/2018/Q%u0110-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 32/2018/QĐ-TTg chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 03/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2018
Vui lòng đợi