Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
10 kết quả chứa từ khóa: 314/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 314/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn cơ quan tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/07/1957
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
02

Quyết định 314/QĐ-TTg 2022 gia hạn thời gian thực hiện Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu - Bình Định

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2022
03

Quyết định 314/QĐ-TTg bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 09/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2021
04

Quyết định 314/QĐ-TTg Kế hoạch Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
05

Quyết định 314/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 07/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2013
06

Quyết định 314/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam - Áo

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 01/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2011
07

Quyết định 314/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 02/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2005
08

Quyết định 314/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Hàng Hải

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
09

Quyết định 314/QĐ-TTg 2016 bổ nhiệm lại ông Lê Hoài Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 26/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2016
10

Quyết định 314/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ông Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, nghỉ hưu

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 28/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2014
Vui lòng đợi