Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
60 kết quả chứa từ khóa: 31/2015/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND Long An sửa đổi Quy định mức chi nhuận bút tác phẩm dùng trên Đài truyền thanh huyện, thị xã, Thành phố

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
02

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND Hậu Giang bãi bỏ Quyết định 09/2015/QĐ-UBND nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2020
03

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND Hưng Yên về sửa đổi Bảng giá đất năm 2015

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
04

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND Đắk Lắk sửa đổi một số nội dung của Quy định phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 06/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
05

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND Kon Tum sửa Điều 3, Điều 15 Quyết định 01/2015/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
06

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất 05 năm (2015-2019) tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 10/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2016
07

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND Bình Định sửa đổi phân cấp thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2020
08

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2015
09

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND về cơ cấu tổ chức của Sở TNMT

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
10

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 14/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2015
11

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 09/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2015
12

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy định về đối tượng, trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 11/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2015
13

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định cho vay từ nguồn vốn ủy thác của ngân sách Thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Đà Nẵng đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 09/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2015
14

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức trần thù lao công chứng, chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 02/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2015
15

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 29/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2015
16

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa tài liệu và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
17

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 20/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2015
18

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2015
19

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2015
20

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và thời gian hoạt động của đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 25/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2015
Vui lòng đợi