Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
32 kết quả chứa từ khóa: 31/2014/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND Hưng Yên về sửa đổi Bảng giá đất năm 2015

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
02

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 1 Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 08/05/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành giá dịch vụ xe ô tô ra, vào các bến, trạm xe trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giao thông Tải về
Ban hành: 05/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2017
03

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND Kon Tum sửa Điều 3, Điều 15 Quyết định 01/2015/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
04

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND Đồng Nai về việc bổ sung nội dung tính lệ phí trước bạ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 17/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
05

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc sửa đổi, bổ sung "Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn, giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh"

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2015
06

Quyết định 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 31/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2015
07

Quyết định 31/2014/QĐ-UBND Bình Phước về diện tích tách thửa tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
08

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND Tuyên Quang sửa giá bồi thường thiệt hại tài sản khi thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 18/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
09

Quyết định 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành chính sách đầu tư đối với giáo dục mầm non và chế độ hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc ngành học mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 13/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2014
10

Quyết định 31/2014/QĐ-UBND về bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 22/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
11

Quyết định 12/2014/QĐ-UBND Đồng Nai sửa đổi cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND Đồng Nai

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 14/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
12

Quyết định 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy ban hành kèm theo Quyết định 02/2013/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 và Quyết định 31/2013/QĐ-UBND ngày 28/06/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 28/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2015
13

Quyết định 31/2013/QĐ-UBND Kiên Giang về giá các loại đất năm 2014

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2019
14

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
15

Chỉ thị 31/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
Ban hành: 31/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2015
16

Quyết định 41/2014/QĐ-UBND quy định giá các loại đất tỉnh Tiền Giang năm 2015

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
17

Quyết định 28/2014/QĐ-UBND 2014 Yên Bái ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 30/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2019
18

Quyết định 29/2014/QĐ-UBND Bình Dương về quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 25/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2019
19

Quyết định 32/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 25/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2017
20

Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cư trú

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2014
Vui lòng đợi