Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
7 kết quả chứa từ khóa: 308/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 308/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Đề án quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến 2020

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
02

Quyết định 308/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 13/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2007
03

Quyết định 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Lĩnh vực: Chính sách; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 25/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2005
04

Công văn 308/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 09/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2012
05

Quyết định 308/QĐ-TTg dự án đầu tư XD và KD KCN đa ngành Triệu Phú

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2021
06

Quyết định 308/QĐ-TTg 2017 thôi giữ chức CTHĐ thành viên PVN với ông Nguyễn Quốc Khánh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2017
07

Quyết định 308/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 27/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2014
Vui lòng đợi