Tra cứu văn bản

3.008 kết quả chứa từ khóa: 303/TB-VPCP
Yêu cầu bổ sung văn bản
2981

Thông báo 123/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị điều phối phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Lĩnh vực: Chính sách, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
2982

Thông báo 122/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008)

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
2983

Thông báo 119/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
2984

Thông báo 116/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị toàn quốc về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
2985

Thông báo 114/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp giao ban trực tuyến về giải pháp phòng, chống dịch bệnh tai xanh ở lợn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
2986

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
2987

Thông báo 111/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị Đổi mới doanh nghiệp nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
2988

Thông báo 96/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị triển khai đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Xây dựng, Chính sách Tải về
2989

Thông báo 95/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
2990

Thông báo 83/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về cuộc họp về quy hoạch xây dựng các trường đại học, cao đẳng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Xây dựng Tải về
2991

Thông báo 80/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
2992

Thông báo 79/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành về tổ chức Bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Bảo hiểm Tải về
2993

Thông báo 30/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về giải pháp khắc phục hậu quả rét đậm, rét hại kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
2994

Thông báo 270/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về vấn đề quy hoạch, sử dụng đất cho giáo dục, đào tạo

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
2995

Thông báo 72/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp về triển khai các biện pháp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV và nghiên cứu ứng dụng một số thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
2996

Thông báo 89/TB-VPCP của Văn phòng Chính Phủ về việc kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Viêt Nam ngày 13 tháng 05 năm 2006

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
2997

Thông báo 239/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ngày 15 tháng 12 năm 2005

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
2998

Thông báo 238/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng về kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh 5 năm 2006-2010 và phướng án sắp xếp, đổi mới và phát triển Tông công ty Lương thực miền Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
2999

Thông báo 192/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải về kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xẩy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
3000

Thông báo 111/TB/VPCP của văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hộp nghị ban chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách Tải về