Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

4 kết quả chứa từ khóa: 30/2017/TT-BGDĐT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 30/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 05/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2017

02

Thông tư 07/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2018

03

Quyết định 287/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ 2014-2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 31/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

04

Công văn 3124/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập và dự bị đại học năm 2019

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 23/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2019

Vui lòng đợi