Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
65 kết quả chứa từ khóa: 30/2015/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 30/2021/QÐ-UBND Tây Ninh sửa đổi, bổ sung Quyết định 21/2015/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/01/2022
02

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất tỉnh Bình Định 2015 - 2019

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
03

Quyết định 30/2017/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu bãi bỏ Quyết định 01 chuyển dịch lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
04

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND Quy chế hoạt động của hệ thống công chức kiểm soát TTHC tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
05

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2015
06

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND Bến Tre quy định quản lý cây xanh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2022
07

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 03/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2015
08

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND Đắk Nông về quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 30/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
09

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định một số mức chi, việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 27/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2015
10

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước không thông qua hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2015
11

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quy định về quản lý, thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Công nghiệp; Chính sách; Điện lực Tải về
Ban hành: 19/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2015
12

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 16/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2015
13

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế Phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2015
14

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; công tác hoà giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2015
15

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2015
16

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 11/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2015
17

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Khánh Hòa về bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2015

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 08/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
18

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 27/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2015
19

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND Phú Yên bổ sung cát nhiễm mặn vào Bảng giá tính thuế tài nguyên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 24/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
20

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2015
Vui lòng đợi