Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1 kết quả chứa từ khóa: 30/2018/Q%u0110-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 30/2018/QĐ-TTg trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 31/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2018
Vui lòng đợi