Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 298/Q��-QLD
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 298/QĐ-QLD 2016 về 4 thuốc trong nước được cấp số đăng ký lưu hành

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
02

Quyết định 298/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 02 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 145

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2014
Vui lòng đợi