Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 294/Q��-QLD
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 294/QĐ-QLD thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 3 năm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 26/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
02

Quyết định 294/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 323 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 86

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2014
Vui lòng đợi