Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4 kết quả chứa từ khóa: 293/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 293/QĐ-TTg 2020 Bộ chỉ tiêu báo cáo và thống kê về kinh tế - xã hội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2020
02

Quyết định 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2013
03

Quyết định 293/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đầu tư nhà máy thủy điện Đại Ninh

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 08/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
04

Quyết định 293/QĐ-TTg 2017 bổ nhiệm ông Cao Xuân Thành giữ chức Trợ lý Thủ tướng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2017
Vui lòng đợi