Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
7 kết quả chứa từ khóa: 291/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 291/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai Chỉ thị 36-CT/TW về phòng, chống ma túy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 21/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
02

Quyết định 291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực phục vụ giám sát và đánh giá thực hiện Quy hoạch và Chiến lược phát triển nhân lực thời kỳ 2011 - 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2013
03

Quyết định 291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2007

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 07/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2007
04

Quyết định 291/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2007
05

Quyết định 291/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
06

Quyết định 291/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
07

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 291-TTg ngày 24/10/1980 về việc đẩy mạnh đánh bắt, thu mua, chế biến và vận chuyển hải sản cung cấp cho cán bộ, công nhân, viên chức.

Ban hành: 24/10/1980
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi