Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
43 kết quả chứa từ khóa: 29/2016/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 29/2016/TT-BXD kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tháp, máy vận thăng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 29/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2017
02

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND Hà Nội sửa đổi Quyết định 42/2016/QĐ-UBND về quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở TTTT

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2021
03

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND Thái Nguyên sửa đổi Quyết định 56/2016/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
04

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND Đà Nẵng sửa đổi chính sách khuyến khích xã hội hóa

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 02/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2020
05

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế sử dụng vốn huy động hợp pháp từ cộng đồng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2017
06

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND mức thu lệ phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 29/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2020
07

Quyết định 41/2016/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá đất tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 28/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
08

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014 - 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
09

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 19/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2020
10

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND Bắc Kạn sửa quy chế tuyển dụng công chức cấp xã

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 26/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
11

Quyết định 37/2016/QĐ-UBND TPHCM gia hạn định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 27/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
12

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định mức thu phí vệ sinh (rác thải sinh hoạt) tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trực Ninh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 01/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2017
13

Quyết định 42/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 30/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2017
14

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND về hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra tại TPHCM

Lĩnh vực: Chính sách; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2016
15

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND đấu thầu dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 15/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
16

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 18/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
17

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND Đồng Nai mức chi đặc thù của ngành giáo dục tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 05/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2016
18

Quyết định 06/2016/QĐ-UBND Khánh Hòa sửa quy định về bồi thường khi thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
19

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND Nghệ An thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2016
20

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung Quyết định 29/2014/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 04/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/04/2022
Vui lòng đợi