Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
8 kết quả chứa từ khóa: 289/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án "Đào tạo giám đốc chi nhánh ngân hàng thương mại giai đoạn 2015-2017" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sỹ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 04/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2015
02

Quyết định 289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Chính sách Tải về
Ban hành: 26/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2010
03

Quyết định 289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 18/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2008
04

Quyết định 289/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thành An sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2007
05

Quyết định 289/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương thuộc Công an nhân dân chuyển ngành

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Chính sách Tải về
Ban hành: 08/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
06

Quyết định 289/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt thoả thuận thành lập Viện Vac-xin quốc tế tại Seoul, Hàn Quốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 03/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
07

Quyết định 289/QĐ-TTg chủ trương đầu tư Dự án xây dựng KCN Phố Nối A

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
08

Quyết định 289/QĐ-TTg 2017 kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2017
Vui lòng đợi