Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
12 kết quả chứa từ khóa: 288/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư quy định chính sách đối với tiền vốn của người tiền chủ hợp doanh với Nhà nước và tiền vốn của người dược sỹ được gửi vào Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 22/08/1975
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
02

Quyết định 288/QĐ-TTg 2022 Khung đánh giá thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
03

Quyết định 288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực Dệt May Việt Nam cho Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 26/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2014
04

Quyết định 288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2010
05

Quyết định 288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Xây dựng; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 18/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2008
06

Quyết định 288/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác kinh tế giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Xlô-va-ki-a

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 28/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2007
07

Quyết định 288/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
Ban hành: 08/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
08

Quyết định 288/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Hải phòng thời kỳ 1996 -2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
09

Công văn 288/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định khung về Chương trình hợp tác thí điểm nghiên cứu Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2011 - 2013

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 01/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2011
10

Chỉ thị về công tác phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 1997

Ban hành: 02/05/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
11

Quyết định 288/QĐ-TTg 2017 miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái 2016-2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2017
12

Quyết định 288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 05/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2013
Vui lòng đợi