Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

10.869 kết quả chứa từ khóa: 2841/QĐ-UBND
01

Quyết định 2841/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2018, định hướng đến năm 2020 và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về

Ban hành: 07/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2018

02

Quyết định 4456/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đính chính văn bản

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 16/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

03

Quyết định 25/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 15/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

04

Quyết định 43/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định phạm vi vùng phụ cận bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 14/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

05

Quyết định 43/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 09/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

06

Quyết định 63/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về

Ban hành: 09/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

07

Quyết định 30/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 08/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2019

08

Quyết định 39/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về

Ban hành: 08/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2019

09

Quyết định 62/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 07/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

10

Quyết định 17/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về

Ban hành: 07/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2019

11

Quyết định 17/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 04/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2019

12

Quyết định 61/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 04/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

13

Quyết định 45/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Giao thông Tải về

Ban hành: 04/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

14

Quyết định 26/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 04/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

15

Quyết định 16/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về

Ban hành: 03/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2019

16

Quyết định 35/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 03/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

17

Quyết định 23/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc hỗ trợ đầu tư phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 01/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2019

18

Quyết định 4108/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 30/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2019

19

Quyết định 4107/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Hành chính Tải về

Ban hành: 30/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2019

20

Quyết định 5410/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về

Ban hành: 30/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2019

Vui lòng đợi