Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
10 kết quả chứa từ khóa: 282/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 282/QĐ-TTg 2022 quy định cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về Thanh niên VN

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2022
02

Quyết định 282/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ Hội chữ thập đỏ Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 08/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2018
03

Quyết định 282/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 01/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2017
04

Quyết định 282/QĐ-TTg 2016 Tăng cường đào tạo công chức Kiểm sát giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 23/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2016
05

Quyết định 282/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án công bố và phổ biến các Tác phẩm văn học được Giải thưởng Nhà nước

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 20/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2014
06

Quyết định 282/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 24/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2011
07

Quyết định 282/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 28/01/2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 - 2012

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Chính sách; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 14/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2008
08

Quyết định 282/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2006 - 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 20/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2007
09

Quyết định 282/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Trường Đại học Y Thái Bình

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 07/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
10

Quyết định 282/QĐ-TTg 2021 Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN Mỹ Thuận

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2021
Vui lòng đợi