Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
10 kết quả chứa từ khóa: 281/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 281/QĐ-TTg 2020 công nhận xã An toàn khu thuộc tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 19/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
02

Quyết định 281/QĐ-TTg 2019 Dự án đầu tư KCN Thanh Liêm Hà Nam giai đoạn 2

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 14/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
03

Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 20/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2014
04

Quyết định 281/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Lĩnh vực: Chính sách; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 19/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2007
05

Quyết định 281/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Dệt 8-3 thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 04/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2005
06

Công văn 281/TTg-KSTT của Thủ tướng Chính phủ về việc duy trì và phát huy các kết quả của đề án 30

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 28/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2011
07

Công văn 281/TTg-TH của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh trật tự an toàn giao thông, đốt pháo và lễ hội

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Giao thông Tải về
Ban hành: 22/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2008
08

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 281-TTg ngày 10/10/1980 về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, quản lý vũ khí thô sơ.

Ban hành: 10/10/1980
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
09

Quyết định 281/QĐ-TTg 2022 công nhận thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 25/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2022
10

Quyết định 281/QĐ-TTg 2016 miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 23/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2016
Vui lòng đợi