Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

11.514 kết quả chứa từ khóa: 28/2018/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 15/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2018
02

Nghị định 28/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 01/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2018
03

Thông tư 28/2018/TT-BLĐTBXH chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trình độ trung cấp, cao đẳng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2019
04

Thông tư 28/2018/TT-BTNMT kỹ thuật công tác bay đo từ, trọng lực trong thăm dò khoáng sản

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2019
05

Thông tư 28/2018/TT-BYT quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại các cơ sở y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 26/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
06

Thông tư 28/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 40/2011/TT-NHNN về tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2018
07

Thông tư 28/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2018
08

Thông tư 28/2018/TT-BVHTTDL về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tập huấn nhân viên chuyên môn với môn Leo núi thể thao

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 26/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2018
09

Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT về quản lý rừng bền vững

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2018
10

Thông tư 28/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo; Điện lực Tải về
Ban hành: 27/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2018
11

Thông tư 28/2018/TT-BGTVT kết nối tín hiệu đèn giao thông tại điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 14/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2018
12

Thông tư 28/2018/TT-BTC về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí; Công nghiệp; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2018
13

Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 12/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2018
14

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND Sóc Trăng Bãi bỏ Quyết định 40/2011/QĐ-UBND về bảo trì hệ thống đường huyện, xã

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 05/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
15

Quyết định 28/QĐ-TTg 2020 điều tra tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 07/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
16

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND Đắk Nông Quy chế hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết TTHC

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 08/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2018
17

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND Quảng Trị Quy định phân cấp và trách nhiệm phối hợp quản lý Nhà nước về chợ

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
18

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND Bình Dương đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 11/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
19

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND Hà Nội ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 16/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2018
20

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND Vĩnh Phúc ban hành Quy định quản lý hoạt động Sáng kiến

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 13/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2018
Vui lòng đợi