Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

14 kết quả chứa từ khóa: 28/2018/QĐ-TTg
01

Quyết định 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 12/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

02

Quyết định 50/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 28/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

03

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch của Quốc hội, số 28/2018/QH14

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2018

04

Nghị định 28/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 01/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2018

05

Thông tư 28/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

06

Thông tư 28/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng; mẫu và quy chế quản lý, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 25/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

07

Thông tư 28/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 30/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

08

Thông tư 28/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 26/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

09

Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 16/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2018

10

Thông tư 28/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại các cơ sở y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 26/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2018

11

Thông tư 28/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 27/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2018

12

Thông tư 28/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch về việc quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thao

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 26/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2018

13

Thông tư 28/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về

Ban hành: 14/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2018

14

Thông tư 28/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí; Công nghiệp; Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 28/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2018

Vui lòng đợi
dma