Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

16 kết quả chứa từ khóa: 28/2018/Q%u0110-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ Quyết định 40/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

02

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 16/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2018

03

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 13/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2018

04

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 08/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

05

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về

Ban hành: 31/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2018

06

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 22/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2018

07

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định phân cấp và trách nhiệm phối hợp quản lý Nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 15/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

08

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 12/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2018

09

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 11/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2018

10

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 20/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2018

11

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 15/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2018

12

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 09/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2018

13

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và trông giữ xe tại Chợ Đồn, xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 24/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2018

14

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ ươm tạo, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 06/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

15

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 08/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2018

16

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; một số nội dung cụ thể về thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 28/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2018

Vui lòng đợi