Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1 kết quả chứa từ khóa: 28/2018/Q%u0110-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 12/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2018
Vui lòng đợi