Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
11 kết quả chứa từ khóa: 279/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 279/QĐ-TTg nhiệm vụ quy hoạch KHCN công lập thời kỳ 2021-2030

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2021
02

Quyết định 279/QĐ-TTg điều chỉnh quy hoạch Thành phố Việt Trì đến năm 2030

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 19/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
03

Quyết định 279/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 20/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2014
04

Quyết định 279/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Phát triển xuất khẩu thủy sản đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 07/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2012
05

Quyết định 279/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 24/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2011
06

Quyết định 279/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Hoá chất Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 18/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2007
07

Quyết định 279/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010

Lĩnh vực: Chính sách; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 03/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2005
08

Công văn 279/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý các vướng mắc của 09 dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 02/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2012
09

Chỉ thị 279/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2008
10

Quyết định 279/QĐ-TTg 2019 kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 12/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
11

Quyết định 279/QĐ-TTg năm 2018 về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 08/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2018
Vui lòng đợi