Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
12 kết quả chứa từ khóa: 276/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 276/QĐ-TTg 2022 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, truyền hình, thông tin

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 25/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2022
02

Quyết định 276/QĐ-TTg 2017 kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Giao thông Tải về
Ban hành: 27/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2017
03

Quyết định 276/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 03/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2015
04

Quyết định 276/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 04/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2013
05

Quyết định 276/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 04/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2006
06

Quyết định 276/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 01/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
07

Công văn 276/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu công trình xử lý cấp bách kè chống sạt lở đê tả sông Phó Đáy, tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 02/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2012
08

Công văn 276/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ nội dung thoát nước thải lưu vực S2, S3

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2011
09

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 276-TTg ngày 01/10/1980 về việc sắp xếp và sử dụng quân nhân xuất ngũ.

Ban hành: 01/10/1980
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10

Quyết định 276/QĐ-TTg chủ trương đầu tư KCN Hoàng Mai I, Nghệ An

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2021
11

Quyết định 276/QĐ-TTg 2019 miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 12/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
12

Quyết định 276/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 12-KL/TW ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01_KL/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011 - 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 18/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2014
Vui lòng đợi