Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 2732/QĐ-BGTVT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2732/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về

Ban hành: 20/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

Vui lòng đợi