Tra cứu văn bản

2.883 kết quả chứa từ khóa: 2706/TCT-CS
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 2706/TCT-CS của Tổng cục Thuế về trình tự, thủ tục miễn thuế môn bài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
02

Công văn 2706/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
03

Thông tư 59-BTC/TCT/CS năm 1991 hướng dẫn thi hành Quyết định của HĐNN và Nghị định của HĐBT về việc sửa đổi thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ tài chính ban hành

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
04

Thông tư 29-TC/TCT/CS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 114-HĐBT ngày 07/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý Nhà nước đối với xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
05

Thông tư 59/TC-TCT-CS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định của Hội đồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
06

Thông tư 44-TC/TCT/CS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 96-HĐBT ngày 05/4/1991 về khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu và quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
07

Thông tư 43-TC/TCT/CS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng số 203-HĐBT ngày 29/6/1991 quy định một số điều chi tiết thi hành các Luật Thuế doanh thu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế lợi tức

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
09

Công văn 1766/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
10

Công văn 1488/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm về sử dụng hóa đơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
11

Công văn 1092/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giảm thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
12

Công văn 2910/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
13

Công văn 4153/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc triển khai Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, COVID-19 Tải về
14

Công văn 601/TCT-CS của Tổng cục Thuế về tiền thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
15

Công văn 5189/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu các nội dung mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
16

Công văn 5032/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chi phí cách ly phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Y tế-Sức khỏe Tải về
17

Công văn 4868/TCT-CS của Tổng cục Thuế về một số nội dung Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
18

Công văn 4670/TCT-CS của Tổng cục Thuế về vướng mắc chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông Tải về
19

Công văn 3013/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
20

Công văn 2741/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về