Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

2 kết quả chứa từ khóa: 27/2017/TT-BLĐTBXH
01

Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 21/09/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2017

02

Quyết định 746/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đến hết ngày 25/5/2019

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về

Ban hành: 30/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2019

Vui lòng đợi
dma