Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

7 kết quả chứa từ khóa: 27/2017/TT-BGDĐT
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  01

  Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn giáo viên làm Tổng phụ trách Đội

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  Ban hành: 08/11/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 20/11/2017
  02

  Quyết định 322/QĐ-BGDĐT Danh mục văn bản lĩnh vực giáo dục đào tạo hết hiệu lực năm 2017

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  Ban hành: 30/01/2018
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 05/02/2018
  03

  Quyết định 287/QĐ-BGDĐT 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản lĩnh vực giáo dục

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  Ban hành: 31/01/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 27/03/2019
  04

  Quyết định 103/QĐ-BNV 2019 hệ thống hóa văn bản của Bộ Nội vụ kỳ 2014-2018

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  Ban hành: 29/01/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 18/03/2019
  05

  Công văn 3875/BGDĐT-GDCTHSSV 2019 thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị năm học 2019-2020

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  Ban hành: 27/08/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 29/08/2019
  06

  Công văn 3431/BGDĐT-GDCTHSSV thực hiện công tác học sinh, sinh viên 2020-2021

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  Ban hành: 07/09/2020
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 09/09/2020
  07

  Công văn 3964/BGDĐT-GDCTHSSV 2018 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác HSSV

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  Ban hành: 04/09/2018
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 07/09/2018
  Vui lòng đợi