Tra cứu văn bản

44 kết quả chứa từ khóa: 27/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01
02

Quyết định 07/2021/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc bãi bỏ Quyết định 27/2017/-UBND ngày 09/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Quyết định 27/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
04

Quyết định 27/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất tại Bảng giá các loại đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
05

Quyết định 27/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định giá cụ thể, giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
06

Quyết định 27/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
07

Quyết định 27/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
08

Quyết định 27/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2017

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
09

Quyết định 27/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
10

Quyết định 27/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
11

Quyết định 27/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
12

Quyết định 27/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 49/2016/-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
13

Quyết định 27/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
14

Quyết định 27/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy và định mức kinh phí mua vật dụng cá nhân cho học viên cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
15

Quyết định 27/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Sở hữu trí tuệ Tải về
16

Quyết định 27/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
17

Quyết định 27/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 31/2016/-UBND ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
18

Quyết định 27/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giao thông Vận tải; Trưởng, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Quản lý đô thị phụ trách theo dõi lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố của tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông Tải về
19

Quyết định 27/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định việc trình, thẩm định phương án giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
20

Quyết định 27/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung Thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về