Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
72 kết quả chứa từ khóa: 27/2015/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế về quản lý Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 21/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2015
02

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND Lai Châu bãi bỏ Quyết định 17/2015/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
03

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND Quảng Trị về bảng giá đất tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 24/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
04

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND Hải Phòng điều chỉnh giá đất xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
05

Quyết định 27/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 08/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 19/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2016
06

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND Yên Bái hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
07

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định Chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 03/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2015
08

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 04/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2015
09

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 02/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2015
10

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành bảng giá tối thiểu đối với xe máy điện để áp dụng tính lệ phí trước bạ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 23/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2015
11

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 20/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2015
12

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 29/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2015
13

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND Đồng Nai bổ sung Bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 24/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2020
14

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 24/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2015
15

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 24/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2015
16

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2015
17

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2015
18

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 21/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2015
19

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy định quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công Thành phố Hà Nội"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 16/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2015
20

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Công nghiệp; Chính sách; Điện lực Tải về
Ban hành: 31/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2015
Vui lòng đợi