Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

10 kết quả chứa từ khóa: 2640/QĐ-BNV
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 4003/-UBND Hà Nội 2018 khảo sát sự hài lòng đối với sự phục vụ của các đơn vị thuộc TP.HN

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 06/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2018
02

Quyết định 2640/-BNV 2018 Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 14/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
03

Quyết định 3442/-BNN-TCCB khảo sát sự hài lòng với chất lượng dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2020
04

Quyết định 2640/-BNV 2017 Đề án Đo lường sự hài lòng đối với cơ quan hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 10/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2017
05

Quyết định 2678/-BNV 2018 Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2019
06

Quyết định 22/-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
07

Quyết định 3557/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 22/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
08

Quyết định 5748/-BGDĐT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hành chính Tải về
Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2018
09

Kế hoạch 134/KH-UBND Hà Nội về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 01/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
10

Công văn 1062/SNV-CCVC Hà Nội 2020 đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 24/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
Vui lòng đợi