Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
9 kết quả chứa từ khóa: 263/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 263/QĐ-TTg 2022 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
02

Quyết định 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm môi trường và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2013
03

Quyết định 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2012
04

Quyết định 263/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006 - 2010

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 15/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2006
05

Quyết định 263/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2005
06

Công văn 263/TTg-KTTH 2016 bổ sung vốn điều lệ của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 18/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2016
07

Công văn 263/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung dự án do ILO tài trợ cho tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 23/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2011
08

Quyết định 263/QĐ-TTg 2017 bổ nhiệm ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Ủy viên HĐQT Ngân hàng CSXH

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 24/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2017
09

Quyết định 263/QĐ-TTg 2016 kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 19/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2016
Vui lòng đợi