Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

768 kết quả chứa từ khóa: 263/TANDTC-PC
01

Công văn 263/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc xác định quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án tranh chấp về di sản thừa kế

Lĩnh vực: Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2018

02

Thông tư 02/2018/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên

Lĩnh vực: Hình sự Tải về

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

03

Thông tư 01/2018/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về

Ban hành: 24/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2018

04

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Lĩnh vực: Hình sự Tải về

Ban hành: 23/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2018

05

Thông tư 02/2017/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 28/07/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2017

06

Thông tư 01/2017/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định về phòng xử án

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 28/07/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2017

07

Thông tư 263/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 14/11/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2016

08

Thông tư 04/2016/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về

Ban hành: 16/09/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2016

09

Thông tư 01/2004/TT-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện việc chia tách, thành lập các Toà án nhân dân địa phương

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 16/01/2004

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2004

10

Thông tư quy định về việc đi lại trên đường giao thông công cộng đối với các loại xe bánh xích, xe có trọng tải lớn, xe có kích thước quá khổ giới hạn của cầu đường bộ

Ban hành: 07/02/1984

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/1999

11

Thông tư hướng dẫn việc gửi và nhận hàng phi mậu dịch dưới hình thức quà biếu đối với những gói nhỏ của các gia đình trong nước có thân nhân định cư ở các nước ngoài hệ thống XHCN

Ban hành: 21/02/1984

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/1999

12

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 128-HĐBT ngày 19/4/91 của Hội đồng Bộ trưởng quy định phạm vi địa bàn hoạt động cụ thể và khu vực kiểm soát của Hải quan Việt Nam

Ban hành: 15/10/1991

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/1999

13

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 28-HĐBT ngày 6/2/91 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 17/06/1991

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/1999

14

Thông tư sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ một số điểm trong Thông tư số 180-TT/HĐ ngày 20/7/1979 và Thông tư số 306-TT/HĐ ngày 3/10/1979 của Hội đồng Trọng tài kinh tế Nhà nước

Ban hành: 12/01/1983

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/1999

15

Thông tư quy định nguyên tắc và thủ tục khai báo tính thuế, nộp thuế, thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch

Ban hành: 01/02/1988

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/1995

16

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt và hoạt động của cơ quan đại diện thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Ban hành: 25/10/1989

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/1995

17

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 104-HĐBT ngày 8-9-1986 của HĐBT về việc sửa đổi Nghị định số 46-HĐBT ngày 10-5-1983 quy định việc xử lý bằng biện pháp hành chính các hành vi đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép

Ban hành: 22/10/1986

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/1995

18

Thông tư 03/2016/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 03/02/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2016

19

Thông tư hướng dẫn ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế (theo Pháp lệnh HĐKT ngày 25/9/89 và Nghị định 17-HĐBT ngày 16/1/1990 của HĐBT quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế)

Ban hành: 19/05/1990

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/1999

20

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 171-HĐBT ngày 27/5/1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành bản quy định cụ thể thủ tục hải quan và lệ phí hải quan

Ban hành: 15/10/1991

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/1999

Vui lòng đợi
dma