Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

37 kết quả chứa từ khóa: 263/TANDTC-PC
01

Công văn 263/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc xác định quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án tranh chấp về di sản thừa kế

Lĩnh vực: Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2018

02

Kế hoạch 164/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc sơ kết 08 tháng thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Hành chính; Dân sự Tải về

Ban hành: 16/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2019

03

Công văn 212/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 13/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

04

Công văn 91/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc cung cấp thông tin kinh phí liên quan đến hòa giải, đối thoại

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 26/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2019

05

Công văn 79/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến công văn 64/TANDTC-PC

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 12/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

06

Công văn 68/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em

Lĩnh vực: Hình sự Tải về

Ban hành: 08/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

07

Công văn 64/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính

Lĩnh vực: Dân sự; Hình sự Tải về

Ban hành: 03/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2019

08

Công văn 59/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn bổ sung về nghiệp vụ triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu nại hành chính tại Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Dân sự Tải về

Ban hành: 29/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

09

Công văn 276/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành án đối với người bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo trước ngày 01/01/2018 vi phạm nghĩa vụ

Lĩnh vực: Hình sự Tải về

Ban hành: 24/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

10

Công văn 253/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc giải quyết vụ án ly hôn có bị đơn là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng không rõ địa chỉ

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình; Dân sự Tải về

Ban hành: 26/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2018

11

Công văn 254/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về người đã yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu theo quy định tại Điều 155 của Bộ luật Tố tụng hình sự

Lĩnh vực: Hình sự Tải về

Ban hành: 26/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2018

12

Công văn 232/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc quán triệt thực hiện quy định của pháp luật tố tụng dân sự

Lĩnh vực: Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 26/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2018

13

Công văn 196/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự

Lĩnh vực: Hình sự Tải về

Ban hành: 04/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2018

14

Công văn 170/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Lĩnh vực: Hình sự Tải về

Ban hành: 01/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2018

15

Công văn 160/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành một số biểu mẫu về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Lĩnh vực: Hình sự Tải về

Ban hành: 23/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2018

16

Công văn 82/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc phối hợp hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Lĩnh vực: Dân sự Tải về

Ban hành: 04/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2018

17

Công văn 72/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn bổ sung việc triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Dân sự Tải về

Ban hành: 16/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2018

18

Công văn 55/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành

Lĩnh vực: Hành chính; Dân sự Tải về

Ban hành: 20/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

19

Công văn 44/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc quán triệt thi hành một số văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành

Lĩnh vực: Hình sự Tải về

Ban hành: 12/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2018

20

Công văn 04/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội

Lĩnh vực: Hình sự Tải về

Ban hành: 09/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

Vui lòng đợi