Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
7 kết quả chứa từ khóa: 262/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 262/QĐ-TTg 2022 Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông và Dự án CHK Quốc tế Long Thành

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 22/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2022
02

Quyết định 262/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2012

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 30/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2013
03

Quyết định 262/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 14/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2006
04

Công văn 262/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo kết quả đàm phán Hiệp định vay của IFAD cho Dự án "Hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân, và Nông thôn tại các tỉnh Gia Lai, Ninh Thuận và Tuyên Quang"

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 23/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2011
05

Chỉ thị về việc phân công chuẩn bị các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 02/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
06

Quyết định 262/QĐ-TTg 2016 miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 19/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2016
07

Quyết định 262/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 27/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2015
Vui lòng đợi