Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 2606/Q��-TCHQ
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2606/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2015

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
Ban hành: 08/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2011
02

Quyết định 2606/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 07/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2015
Vui lòng đợi