Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
63 kết quả chứa từ khóa: 26/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 20/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2018
02

Quyết định 26/2022/QĐ-UBND Tuyên Quang sửa đổi, bổ sung Quyết định 20/2017/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 05/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2022
03

Quyết định 26/2022/QĐ-UBND Hà Nội sửa đổi Quyết định 12/2017/QĐ-UBND và thay thế Quyết định 24/2018/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 14/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2022
04

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND Tây Ninh về sửa đổi mức chi nhuận bút, thù lao

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 29/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2020
05

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND Hưng Yên về sửa đổi Bảng giá đất năm 2015

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
06

Quyết định 60/2017/QĐ-UBND Long An sửa chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tốt

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
07

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long sửa quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
08

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND Hải Phòng Quy định việc cho thuê mặt nước biển

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 20/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2017
09

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND Bình Dương sửa tiêu chuẩn Trưởng phòng thuộc Sở, ngành

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 13/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2017
10

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND Cà Mau luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
11

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh sửa quy định về Văn phòng UBND tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
12

Quyết định 53/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn sửa Quyết định 26 về Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
13

Quyết định 61/2017/QĐ-UBND Quảng Ngãi sửa tiêu chuẩn Trưởng phòng thuộc sở, ngành

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 15/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2017
14

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND Tây Ninh chế độ nhuận bút, thù lao lĩnh vực phát thanh

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 31/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2020
15

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND Bắc Ninh cơ chế phối hợp thực hiện thủ tục đăng ký đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 23/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
16

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND Vĩnh Phúc Quy chế Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
17

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND Đà Nẵng sửa Quy chế tổ chức cai nghiện ma túy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 14/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2017
18

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND Hòa Bình tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 07/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
19

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2017-2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 07/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2017
20

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 04/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2017
Vui lòng đợi