Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
69 kết quả chứa từ khóa: 26/2015/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 27/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2015
02

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy định về thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2015
03

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 20/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2015
04

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định mức giá thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 04/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2015
05

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2015
06

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2015
07

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2016
08

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 21/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2015
09

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 21/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2015
10

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Đà Nẵng Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 17/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2019
11

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định mức chi đảm bảo cho công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
Ban hành: 08/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2015
12

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2015
13

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác sử dụng các công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 04/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2015
14

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong việc thực hiện quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 27/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2015
15

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường Di sản Văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 24/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2015
16

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 22/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2015
17

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 10/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2015
18

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND Quảng Ngãi sửa tiêu chuẩn Trưởng phòng sở, ban, ngành

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2017
19

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Ninh Bình về việc bổ sung giá xe máy tại Phụ lục 01 Bảng giá xe máy tính lệ phí trước bạ và Bổ sung giá xe ô tô tại Phụ lục 02 Bảng giá xe ô tô tính lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/09/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 30/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2015
20

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 27/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2015
Vui lòng đợi