Tra cứu văn bản

2 kết quả chứa từ khóa: 256/QĐ-BXD
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 256/-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
02

Quyết định 256/-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang là đô thị loại IV

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về