Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 2545/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2545/QĐ-TTg 2016 Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2017
02

Quyết định 2545/QĐ-TTg 2015 bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2016
03

Quyết định 2545/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thông qua kết quả đàm phán và ủy quyền ký Hiệp định Tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan với Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án "Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam" (VRAMP)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2013
Vui lòng đợi