Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 2540/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2540/QĐ-TTg 2016 Quy định điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2017
02

Quyết định 2540/QĐ-TTg 2015 miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2016
Vui lòng đợi