Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 2535/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2535/QĐ-TTg về kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước 2016-2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 28/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2016
02

Quyết định 2535/QĐ-TTg 2015 miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2016
Vui lòng đợi