Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 2516/QĐ-BKHCN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 3870/-BKHCN phê duyệt đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
02

Quyết định 2516/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 18/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2017
03

Quyết định 2516/-BKHCN 2012 công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 18/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2022
Vui lòng đợi