Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1 kết quả chứa từ khóa: 25/2017/TT-BTNMT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 25/2017/TT-BTNMT về Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
Vui lòng đợi