Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
48 kết quả chứa từ khóa: 25/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 25/2017/-UBND Vĩnh Long phối hợp giải quyết TTHC qua DV bưu chính công ích

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
02

Quyết định 25/2017/-UBND Cà Mau Bảng giá tính lệ phí trước bạ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 31/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
03

Quyết định 25/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 25/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
04

Quyết định 25/2017/-UBND Ninh Bình Điều lệ hoạt động Quỹ phát triển đất tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Hành chính Tải về
Ban hành: 29/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
05

Quyết định 25/2017/-UBND Thái Nguyên Quy chế sử dụng máy móc, thiết bị cơ quan

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
06

Quyết định 25/2017/-UBND Bình Dương diện tích tối thiểu được phép tách thửa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 27/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2017
07

Quyết định 25/2017/-UBND Hải Dương phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 20/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
08

Quyết định 25/2017/-UBND Đồng Nai sửa Quy định về hoạt động của Sở Công Thương Đồng Nai

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 03/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2017
09

Quyết định 25/2017/-UBND Lạng Sơn bãi bỏ Quyết định 12/2013 lệ phí trước bạ ô tô

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 21/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2017
10

Quyết định 25/2017/-UBND Bình Định sửa đổi quy định phân cấp phê duyệt dự án đầu tư

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 14/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
11

Quyết định 25/2017/-UBND Hòa Bình sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 04/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2019
12

Quyết định 35/2019/-UBND Cà Mau sửa đổi Quyết định 25/2017/-UBND

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 23/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
13

Quyết định 10/2020/-UBND Bắc Ninh về bãi bỏ Quyết định 25/2017/-UBND

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
14

Quyết định 25/2017/-UBND Bắc Ninh quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
15

Quyết định 25/2017/-UBND Vĩnh Phúc trách nhiệm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2017
16

Quyết định 25/2017/-UBND Đà Nẵng giá dịch vụ trông giữ xe

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 04/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2017
17

Quyết định 25/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước của Thành phố Hà Nội trong việc quản lý Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù"

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 27/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2017
18

Quyết định 25/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 26/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2017
19

Quyết định 25/2017/-UBND Kiên Giang mức đất và chế độ quản lý xây dựng phần mộ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 21/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2017
20

Quyết định 25/2017/-UBND Sóc Trăng phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn lậu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 20/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2017
Vui lòng đợi