Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
58 kết quả chứa từ khóa: 25/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long phối hợp giải quyết TTHC qua DV bưu chính công ích

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
02

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Yên Bái sửa Quyết định 25/2015 về kinh phí nhiệm vụ KHCN

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 16/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2017
03

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND Bình Dương sửa tiêu chuẩn Trưởng phòng thuộc Sở, ngành

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 13/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2017
04

Quyết định 34/2017/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu sửa thủ tục bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 08/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2017
05

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND Cà Mau Bảng giá tính lệ phí trước bạ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 31/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
06

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND Bình Dương diện tích tối thiểu được phép tách thửa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 27/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2017
07

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND Hải Dương phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 20/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
08

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND Ninh Bình Điều lệ hoạt động Quỹ phát triển đất tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Hành chính Tải về
Ban hành: 29/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
09

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND Bắc Ninh quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
10

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND Hà Nội Hướng dẫn Nghị quyết 25 về nông nghiệp chuyên canh

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2017
11

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND Hòa Bình sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 04/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2019
12

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND Đà Nẵng giá dịch vụ trông giữ xe

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 04/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2017
13

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND Đồng Nai sửa Quy định về hoạt động của Sở Công Thương Đồng Nai

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 03/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2017
14

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc điều chỉnh hiệu lực thi hành tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2017
15

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 26/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2017
16

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Đà Nẵng sửa đổi chính sách trợ giúp xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2017
17

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND Đồng Tháp nhiệm vụ Vườn Quốc gia Tràm Chim

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 28/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2017
18

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2017
19

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND Kon Tum tiêu chuẩn chức danh Trưởng đơn vị thuộc Sở Xây dựng

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 25/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2017
20

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bến Tre

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 09/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2017
Vui lòng đợi