Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
65 kết quả chứa từ khóa: 25/2015/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 25/2022/QĐ-UBND Lâm Đồng bãi bỏ Quyết định 65/2015/QĐ-UBND quy định tiêu chí ưu tiên bán gỗ tròn cho các doanh nghiệp

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2022
02

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND Bình Dương bãi bỏ Quyết định khai thác đất san lấp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 09/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
03

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND Khánh Hòa sửa đổi giá các loại đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2019
04

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND Đồng Nai sửa Quy định về hoạt động của Sở Công Thương Đồng Nai

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 03/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2017
05

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND Phú Thọ ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
06

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND Yên Bái về kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 30/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
07

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2015
08

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; đính chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 03/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
09

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định chi tiết cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai; cưỡng chế thi hành quyết định công nhận hòa giải thành trong tranh chấp đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 12/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2015
10

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 12/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2015
11

Quyết định 47/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 25/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 09/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2015
12

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND về an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 25/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
13

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 21/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2015
14

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 21/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2015
15

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 21/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2015
16

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
17

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 78/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 về quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ cở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2015
18

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 11/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2015
19

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Hòa Bình sửa đổi đơn giá bồi thường khi thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2019
20

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh, bổ sung đơn giá bồi thường, hỗ trợ một số loại tài sản, vật kiến trúc phục vụ công tác giải phóng mặt bằng tại Quyết định 09/2015/QĐ-UBND ngày 27/03/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 28/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2015
Vui lòng đợi