Tra cứu văn bản

1 kết quả chứa từ khóa: 25/2017/TT-BTNMT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 25/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về