Tra cứu văn bản

2.991 kết quả chứa từ khóa: 249/TB-VPCP
Yêu cầu bổ sung văn bản
2941

Thông báo 295/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về Đề án cơ chế, chính sách và giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững đối với các huyện có tỷ lệ nghèo cao đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
2942

Thông báo 283/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết giai đoạn I và triển khai giai đoạn II Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
2943

Thông báo 276/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về chuẩn bị Đề án hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
2944

Thông báo 262/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch điện VI (Phiên họp thứ ba)

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
2945

Thông báo 250/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
2946

Thông báo 246/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về Đề án Xã hội hoá một số loại hình dịch vụ công cộng và tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
2947

Thông báo 239/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm nghèo

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
2948

Thông báo 226/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 24 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
2949

Thông báo 228/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp đánh giá việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
2950

Thông báo 223/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Tây Bắc

Lĩnh vực: Chính sách, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
2951

Thông báo 194/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về chính sách đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên về địa phương

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
2952

Thông báo 185/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buôi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Chính sách, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
2953

Thông báo 184/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Chính sách, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
2954

Thông báo 173/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Bộ Công an về công tác giáo dục - đào tạo trong ngành Công an

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
2955

Thông báo 172/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục - đào tạo trong quân đội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, An ninh quốc gia Tải về
2956

Thông báo 170/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị sơ kết giữa kỳ Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010

2957

Thông báo 163/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị dạy nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Doanh nghiệp Tải về
2958

Thông báo 150/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 (Al Games III) ngày 18 tháng 6 năm 2008

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
2959

Thông báo 146/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
2960

Thông báo 142/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc trực tuyến với Lãnh đạo thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Chính sách, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về