Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.091 kết quả chứa từ khóa: 2433/QĐ-BGTVT
01

Quyết định 2433/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

02

Quyết định 2108/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không Sa Pa giai đoạn đến năm 2030

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về

Ban hành: 07/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

03

Quyết định 2094/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch năm 2019 về việc thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 06/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

04

Quyết định 2087/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Giao thông Tải về

Ban hành: 05/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2019

05

Quyết định 2030/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Giao thông Tải về

Ban hành: 28/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2019

06

Quyết định 2001/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về thẩm quyền và trình tự, thủ tục giải quyết việc nghỉ hằng năm, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ do tai nạn lao động, nghỉ do bệnh nghề nghiệp, nghỉ việc riêng không hưởng lương ở Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 21/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2019

07

Quyết định 2000/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài giải quyết việc riêng đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 21/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2019

08

Quyết định 1890/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Lĩnh vực: Đầu tư; Giao thông; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về

Ban hành: 09/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

09

Quyết định 1881/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư trong nước thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Lĩnh vực: Đầu tư; Giao thông; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về

Ban hành: 09/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

10

Quyết định 1877/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Hàng không dân dụng (Đề mục số 05 thuộc Chủ đề số 14)

Lĩnh vực: Giao thông Tải về

Ban hành: 09/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2019

11

Quyết định 1882/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Lĩnh vực: Đầu tư; Giao thông; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về

Ban hành: 09/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

12

Quyết định 1871/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về

Ban hành: 08/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

13

Quyết định 1867/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020

Lĩnh vực: Đầu tư; Giao thông; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về

Ban hành: 08/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

14

Quyết định 1836/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về

Ban hành: 04/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2019

15

Quyết định 1807/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 02/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2019

16

Quyết định 1795/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của Vụ An toàn giao thông và Vụ Tổ chức cán bộ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 01/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2019

17

Quyết định 1769/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải năm 2020

Lĩnh vực: Giao thông Tải về

Ban hành: 26/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2019

18

Quyết định 1725/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Giao thông Tải về

Ban hành: 19/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2019

19

Quyết định 1617/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về

Ban hành: 30/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

20

Quyết định 1624/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Điều phối các hoạt động trong nhiệm kỳ Chủ tịch các Hội nghị Quan chức cấp cao Giao thông Vận tải ASEAN lần 48 và các Hội nghị liên quan trong năm 2019

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 30/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

Vui lòng đợi